Αίτηση για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο της ΕΖΕΣ από το Héraðsdómur Reykjavíkur στις 17 Δεκεμβρίου 2013 στην υπόθεση LBI hf. κατά Merrill Lynch Int. Ltd (Υπόθεση E-28/13)