Žádost Héraðsdómur Reykjavíkur podaná dne 17. prosince 2013 o poradní stanovisko Soudního dvora ESVO ve věci LBI hf. v. Merrill Lynch Int. Ltd (Věc E-28/13)