Писмен въпрос E-2829/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Усвояване на средствата по финансовия инструмент за гражданска защита от община Остуни