Popravek Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2017/2081 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2017/30) (UL L 295, 14.11.2017)