Korigendum k rozhodnutiu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2017/30) (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017)