2017 m. spalio 10 d. Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2017/30), klaidų ištaisymas (OL L 295, 2017 11 14)