Asia T-294/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.11.2014 – Fialtor v. komissio ja EKP (Kumoamis- ja vahingonkorvauskanteet — Kyproksen vakaustukiohjelma — Kyproksen tasavallan ja EVM:n välillä tehty yhteisymmärryspöytäkirja erityisistä talouspoliittisista ehdoista — Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta — Syy-yhteys — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat osittain ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton oikeudellisesti)