Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1324/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013 , kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä