Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012 , lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti ( EUVL L 296, 25.10.2012 )