Asia C-78/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.10.2015 – Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Muutoksenhaku — Välityslauseke — Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007–2013) — Euroopan unionin Perform- ja Oasis-hankkeille myöntämää rahoitusta koskevat sopimukset — Muiden hankkeiden tilintarkastuksen yhteydessä todetut sääntöjenvastaisuudet — Komission päätös keskeyttää tuensaajan maksamien määrien korvaaminen — Tukikelpoiset kulut — Asiakirja-aineiston ottaminen vääristyneellä tavalla huomioon)