Neuvoston päätös 2014/71/YUTP, annettu 18 päivänä marraskuuta 2013 , puitteiden luomista Chilen tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä