Neuvoston päätös (EU) 2015/945, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean saksalaisen varajäsenen nimeämisestä