asia C-367/18: Unionin tuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo — Espanja) — María Teresa Aragón Carrasco ym. v. Administración del Estado (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 99 artikla — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — 4 lauseke — Syrjintäkiellon periaate — Tilanteiden rinnastettavuus — Perustelut — 5 lauseke — Korvaus silloin, kun toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on irtisanottu objektiivisista syistä — Korvausta ei makseta ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien työntekijöiden palvelussuhteen päättyessä)