Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott föredraget den 19 mars 2015.