Návrhy prednesené 19. marca 2015 – generálna advokátka J. Kokott.