Opinia rzecznik generalnej J. Kokott przedstawiona w dniu 19 marca 2015 r.$