C-159/19. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. október 1-jei ítélete – Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés – Közös kül- és biztonságpolitika – A Szíriai Arab Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedések – A Szíriában tevékenykedő bizonyos személyekkel és szervezetekkel szembeni intézkedések – Azon személyek és szervezetek jegyzéke, akikkel, illetve amelyekkel szemben a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazzák – A fellebbező nevének jegyzékbe vétele – Megsemmisítés iránti kereset)