Sprawa T-374/20: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2020 r. – KM / Komisja