Concluziile avocatului general Wahl prezentate la data de 18 septembrie 2014.