Заключение на генералния адвокат N. Wahl, представено на 18 септември 2014 г.$