Asia T-187/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.11.2015 – Compagnia Trasporti Pubblici ym. v. komissio (Valtiontuet — Campanian alueella linja-autoreittien verkostoa liikennöivä yritys — Hyvitys, jota Italian viranomaiset ovat maksaneet julkisen palvelun velvoitteista Consiglio di Staton antaman tuomion jälkeen — Komission päätös, jolla toimenpide todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Tuensaajan kanssa vastaavanlaisessa tilanteessa olevien yritysten nostama kanne)