Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/781 2020 m. birželio 12 d. kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 nuostatos dėl tam tikrų nuostatų taikymo datų ir dėl tam tikrų pereinamojo laikotarpio nuostatų pratęsus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 perkėlimo į nacionalinę teisę terminą (Tekstas svarbus EEE)