Zadeva C-306/12: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. oktobra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Saarbrücken – Nemčija) – Spedition Welter GmbH proti Avanssur SA (Zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in izvajanje obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti — Direktiva 2009/103/ES — Člen 21(5) — Pooblaščenec za obravnavo odškodninskih zahtevkov — Pooblastilo za sprejemanje sodnih pisanj — Nacionalna zakonodaja, v kateri je veljavnost vročitve teh pisanj pogojena z izrecno podelitvijo pooblastila za sprejemanje navedenih pisanj — Skladna razlaga)