Zaak C-306/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 oktober 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Saarbrücken — Duitsland) — Spedition Welter GmbH/Avanssur SA (Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en controle op verzekering tegen deze aansprakelijkheid — Richtlijn 2009/103/EG — Artikel 21, lid 5 — Schaderegelaar — Machtiging voor in ontvangst nemen van betekeningen van gerechtelijke akten — Nationale regeling die rechtsgeldigheid van deze betekening afhankelijk stelt van uitdrukkelijke machtiging om deze in ontvangst te nemen — Richtlijnconforme uitlegging)