Asia C-306/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.10.2013 (Landgericht Saarbrückenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Spedition Welter GmbH v. Avanssur SA (Moottoriajoneuvon käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattaminen — Direktiivi 2009/103/EY — 21 artiklan 5 kohta — Korvausedustaja — Tuomioistuinasiakirjojen tiedoksiantojen vastaanottamista koskeva edustusvalta — Kansallinen säännöstö, jonka mukaan tiedoksiannon pätevyys edellyttää sitä, että edustaja on valtuutettu nimenomaisesti vastaanottamaan tiedoksiantoja — Kansallisen säännöstön tulkitseminen unionin oikeuden mukaisella tavalla)