Asia T-76/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.11.2015 – Nu Air Compressors and Tools v. komissio (Polkumyynti — Tiettyjen Kiinasta peräisin olevien kompressorien tuonti — Osa maksetuista polkumyyntitulleista on päätetty jättää palauttamatta — Vientihinnan määrittäminen — Polkumyyntitullien vähentäminen — Kumoamisen ajallisten vaikutusten mukauttaminen)