Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 362/2013, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013 , asetuksella (EY) N:o 616/2007 avatuissa tariffikiintiöissä huhtikuun 2013 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä ja tuontioikeuksien myöntämisestä