Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 5 mars 2015.