2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.