Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 31/05/2013) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6894 - SYRAL CHINA INVESTMENT / WILMAR CHINA NEW INVESTMENTS / LIAONING JINXIN BIOLOGY & CHEMISTRY) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)