Писмен въпрос E-9748/10 Justas Vincas Paleckis (S&D) до Комисията. Създаване на обща база данни на ЕС за застрахователното покритие