CIESSE TITJUR Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 20 päivänä kesäkuuta 2013. # Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza vastaan Ciesse srI. # Ennakkoratkaisupyyntö: Tribunale di Cosenza - Italia. # Ennakkoratkaisupyyntö - Työjärjestys - 53 artiklan 2 kohta, 93 artiklan a alakohta ja 99 artikla - Direktiivi 2008/7/EY - Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot - 5 artiklan 1 kohdan c alakohta - Soveltamisala - Paikallisille kauppa-, teollisuus-, käsityö- ja maatalouskamareille maksettava vuosimaksu. # Asia C-468/12.