ETA:n sekakomitean päätös N:o 5/2013, annettu 1 päivänä helmikuuta 2013 , ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta