Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 29/04/2008) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5080 - ORACLE / BEA) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)