2013/623/EU: Euroopan parlamentin päätös, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013 , innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2011 tilien päättämisestä