ETA:n sekakomitean päätös N:o 193/2013, annettu 8 päivänä marraskuuta 2013 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta