Neuvoston asetus (EU) 2018/2069, annettu 20 päivänä joulukuuta 2018, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta