Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1160, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H7N7-alatyypin esiintymiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 4978) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)