Zadeva T-66/15: Tožba, vložena 12. februarja 2015 – Alsharghawi/Svet