Lieta T-66/15: Prasība, kas celta 2015. gada 12. februārī – Alsharghawi/Padome