Uitvoeringsverordening (EU) nr. 701/2013 van de Commissie van 11 juli 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (East Kent Goldings (BOB))