2013 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 701/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ East Kent Goldings (SKVN)]