Provedbena uredba Komisije (EU) br. 701/2013 оd 11. srpnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (East Kent Goldings (ZOI))