Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 701/2013 ze dne 11. července 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (East Kent Goldings (CHOP))