Регламент за изпълнение (ЕС) № 701/2013 на Комисията от 11 юли 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (East Kent Goldings (ЗНП)