Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7269 – Kallisto / CABB International) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti