Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 870/2014, annettu 11 päivänä elokuuta 2014 , rautateiden ratakapasiteetin hakijoita koskevista edellytyksistä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti