Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja – Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa” COM(2012) 698 final