Asia C-193/14 P: Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 15.4.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd v. Euroopan unionin neuvosto, 29.1.2014 antamasta tuomiosta