Euroopan parlamentin päätös (EU, Euratom) 2015/1622, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, vastuuvapauden myöntämisestä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (entinen Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013